Wat is applicatie virtualisatie?

Bij applicatie virtualisatie worden applicaties niet geïnstalleerd op de werkplek maar worden vooraf ingepakt en bewerkt tot een virtuele file die via streaming software aan de desktop worden aageboden. Dit kan zowel naar hosted desktops (Microsoft Terminal Servers of Citrix XenApp servers) alswel rechtstreeks naar de PC van de gebruiker.

Iedere applicatie heeft haar eigen virtuele omgeving met eigen files, registry keys, ini-files. Hierdoor kunnen applicaties die normaal met elkaar conflicteren toch naast elkaar gebruikt worden.

desktopvirtualisatie_1

Hoe werkt applicatie virtualisatie?

De applicatie wordt bij het opstarten on-demand gestreamd naar bijvoorbeeld de laptop, (virtuele) desktop of Terminal Server waarop de gebruiker werkt. De applicatie gebruikt hierbij de processor, het geheugen en de diskruimte van het apparaat waarop het wordt ontsloten.

Deze applicatie files worden door middel van streaming technologie zo optimaal mogelijk naar de werkplek verzonden. Alleen datgene dat de applicatie nodig heeft wordt gestreamed. Overige functionaliteit wordt gestreamed op het moment dat de applicatie dat nodig heeft.

Doordat applicaties in een afgesloten omgeving draaien, hebben deze geen enkele negatieve impact op het besturingssysteem of andere eventueel geïnstalleerde applicaties.

applicatie_virtualisatie

De voordelen van applicatie virtualisatie

  • snel nieuwe of gewijzigde applicaties introduceren;
  • virtuele applicaties werkplekonafhankelijk beschikbaar stellen;
  • applicaties eenvoudig per gebruiker beschikbaar stellen;
  • beschikbare resources optimaal benutten;
  • meerdere versies van dezelfde applicatie naast elkaar gebruiken, omdat applicaties niet met elkaar interfereren (dll’s worden niet meer overschreven);
  • applicaties die niet geschikt zijn voor multi-user gebruik zijn, toch aanbieden als virtuele applicatie.

Het virtualisatie proces in 4 stappen

Intake

Net als bij het applicatie packaging proces geldt hier dat een applicatie discovery (intake) noodzakelijk is en cruciaal bij het standaardiseren van de installatie.
Voordat er een virtuele applicatie gemaakt kan worden zal er eerst een intake plaats moeten vinden om te achterhalen wat er nodig is om de applicatie succesvol te kunnen installeren en dat het gebruikt kan worden op de werkplek. Hierbij wordt de installatie vdoorlopen en alle speciegiek instellingen gedaan. Deze handelingen worden vastgelegd in een document welke gebruikt wordt bij het maken van een package.

Applicatie virtualisatie

Deze methode van aanbieden van applicaties op de werkplek is anders dan bij applicatie packaging. Bij deze vorm wordt een applicatie niet fysiek op de werkplek geïnstalleerd, maar binnen een eigen beschermde omgeving verpakt in een file, die door middel van streaming software aan de gebruiker kan worden aangeboden.
Een van de voordelen van deze methode is dat twee verschillende software installaties, die normaal gesproken niet op dezelfde pc uitgevoerd kon worden, nu toch op een en dezelfde computer kan draaien.

Testen

Ook het test proces is een belangrijke stap in het proces.
Voordat de geautomatiseerde installatie uitgerold kan worden, dient deze getest te worden. Hierbij wordt gekeken of deze nog steeds voldoet aan de verwachtingen van de eindgebruiker.

Deployment

Wanneer de geautomatiseerde installatie voldoet aan alle eisen en de acceptatie test goed is uitgevoerd door de eindgebruiker, kan de installatie gereed gemaakt worden voor distributie. Dit kan op meerdere manieren gerealiseerd worden. Er zijn meerdere distributie tools beschikbaar.

WILT U GRAAG MEER WETEN OVER APPLICATIE VIRTUALISATIE? NEEM DAN GEWOON CONTACT MET ONS OP.